Home Archive by category HĐGM Việt Nam

HĐGM Việt Nam

HĐGM Việt Nam Tin Tức

THƯ KÊU GỌI TINH THẦN LIÊN ĐỚI VÀ TƯƠNG THÂN ĐỂ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HUẾSố 6 Nguyễn Trường Tộ, Tp. HuếSđt: (+84) 913.373.516Email: ttgmhue@gmail.com Huế, ngày 02/06/2021 THƯ KÊU GỌITINH THẦN LIÊN ĐỚI VÀ TƯƠNG THÂN ĐỂ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH KÍNH GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VIỆT NAM __________ Anh chị em thân mến, Đại dịch Covid-19 làm thế giới điên đảo và đang […]