Lịch sử Bình Giả Archives - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Home Archive by category Lịch sử Bình Giả

Lịch sử Bình Giả

Lịch sử Bình Giả

Tôn vinh – Nguyễn Đức Hiến

Nhân dịp Đức Giám Mục Nguyễn Văn Trâm tiên khởi Địa phận Bà Rịa, chủ sự đại lễ làm phép chuông và thánh hiến bàn thờ Vinh Châu vĩnh viễn trong đặt mẫu hài cốt của vị Hiển Thánh 1888 Lm Phêrô Vũ Đăng Khoa, tâm can tôi bồi hồi xúc động và đã trở […]
Lịch sử Bình Giả

Bình Giả Quê Hai – Đình Quang

  Quê Hai   Ðình Quang   Ngày 28.10.1955, xe Tổng Ủy Di Cư được phái đến chở một số đồng bào Nghệ Tĩnh đang tạm trú tại các lán trại tiếp cư, như Bình Ðông (Chợ Lớn), Xuân Trường (Thủ Ðức, Gia Ðịnh) về vùng Bình Giả (Bà Rịa) để định canh, định cư. […]