Home Archive by category Lịch sử Bình Giả

Lịch sử Bình Giả

Lịch sử Bình Giả

Phi Lộc ký sự – Phần 3

PHI LỘC KÝ SỰ – PHẦN III LÀNG PHI-LỘC ĐI LÁNH NẠN LẦN THỨ 2Làng Phi-Lộc từ khi khai sinh tới nay đã phải 2 lần bôn ba lánh nạn. Lần trước cuối năm 1874 do Cha Tính (Cha Sở) chỉ huy. Lần thứ 2 do Cha Bính (Cha Sở) hướng dẫn, biến cố Văn […]
Lịch sử Bình Giả

Phi Lộc Ký Sử – Phần 2

PHẦN II RỘC 11 VÀ ĐÌA THẦYNgười dân Phi-Lộc lúc bấy giờ tuy đã an cư nhưng chưa lập nghiệp vì đất đai thiếu thốn, nên mọi người phải sống đủ ngành nghề để mưu sinh đã vậy còn phải đối phó các làng dân sống quanh vùng luôn tìm mọi cách chèn ép , […]
Lịch sử Bình Giả

Phi Lộc Ký Sự – Phần 1

PHI LỘC KÝ SỰLịch Sử Xứ Phi Lộc 1802-2022Thưa quý vị, Sau khi đã nhận được nhiều tư liệu gửi về cho chúng tôi, nay chúng tôi xin giản lược lịch sử hình thành Làng Phi Lộc (nay là xứ Phi Lộc) thành 10 giai đoạn trong khoảng thời gian từ 1802 đến 2022 (vì […]