Chủ đề năm thánh Archives - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Home Mục vụ Archive by category Chủ đề năm thánh

Chủ đề năm thánh

Chủ đề năm thánh

Logo Năm Mục vụ Gia đình 2019

Chủ đề Năm Mục Vụ Gia Đình 2019: “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn” GIẢI THÍCH Ý NGHĨA LOGO Bàn tay mang dấu đinh của Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Bàn tay phía dưới vừa là bệ đỡ vững chắc cho gia đình vững […]