Home Mục vụ Archive by category Sinh hoạt đoàn thể

Sinh hoạt đoàn thể

Thiếu nhi Thánh thể

THẬT THÀ

Thật thà : Là chân thành không nói hoặc làm điều gian dối, sống tự nhiên, không thêm, không bớt, không bịa ra không giả tạo, không tham lam. Người thật thà luôn nói và làm sự thật không quanh co giả dối, có lương tâm ngay thẳng, không thích nói làm điều gian dối, […]
Thiếu nhi Thánh thể

Nhân bản : THẬT THÀ

THẬT THÀ Thật thà : Là chân thành không nói hoặc làm điều gian dối, sống tự nhiên, không thêm, không bớt, không bịa ra không giả tạo, không tham lam. Người thật thà luôn nói và làm sự thật không quanh co giả dối, có lương tâm ngay thẳng, không thích nói làm điều […]
Thiếu nhi Thánh thể

Nhân bản – Sống sạch sẽ

SẠCH SẼ Sạch sẽ là gìn giữ vệ sinh thân thể cá nhân và môi trường sống quanh ta được sạch sẽ, không dơ bẩn, ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Các nước văn minh trên thế giới như Singapo, Nhật, Đức, Mỹ, Canada…rất quan tâm chặt chẽ […]
Giáo dục Thiếu nhi Thánh thể

TÌNH BẠN

Tình bạn Bạn là ai? Bạn là những người cùng trang lứa với nhau ở ngoài gia đình như bạn hàng xóm, bạn học ở trường, bạn học giáo lý… Hai chữ tình bạn nói lên hình ảnh đẹp giữa bạn bè với nhau, tình bạn là sống có tình có nghĩa với nhau, sống […]