Home Mục vụ Archive by category Sinh hoạt đoàn thể

Sinh hoạt đoàn thể

Sinh hoạt đoàn thể

Vinh Trung – Thánh lễ ban Bí Tích Thêm sức do Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Giám mục Giáo Phận Bà Rịa

Sáng nay ngày thứ 6 ngày 6/7/2018 có 228 em được nhận Bí Tích Thêm Sức trong thánh lễ long trọng được cử hành lúc 9h00 tại giáo xứ Vinh Trung. Do đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Giám mục Giáo phận Bà Rịa Ban Bí Tích Thêm sức. ( Hình ảnh Mic Trịnh Văn […]