Home Mục vụ Archive by category Ý nguyện trong tháng

Ý nguyện trong tháng

Ý nguyện trong tháng

Tháng Năm, Kính Đức Mẹ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các phó tế. Xin cho các phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và Người nghèo, sẽ trở nên dấu chỉ sống động cho toàn Giáo hội. “Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, […]