Home Tâm linh Archive by category Ý nguyện trong tháng

Ý nguyện trong tháng

Ý nguyện trong tháng

Tháng Ba – Kính Thánh Giuse

Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ cảm thấy gần gũi với Đức Kitô, và quyền lợi của họ được tôn trọng. Thánh GIUSE là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và giới […]