Home Tin Tức Archive by category Tin trong nước

Tin trong nước

Tin trong nước

ÂM MƯU CHỐNG PHÁ CÔNG GIÁO

Sự việc xảy ra đã khoảng 03 tháng nhưng không thấy HĐGM Việt Nam lên tiếng phản đối ngoài những giáo dân không có tiếng nói mạnh mẽ. Là một con dân Bình Giả, người viết xin mượn “Trang nhà Binh Gia nét” tường trình cùng bà con, bọn chó má vô thần báng bổ […]