Home Tin Tức Archive by category Tin Xứ Bình

Tin Xứ Bình

Tin Xứ Bình

“Lễ Vĩnh Khấn của Thầy Gioan B. Hà Thành Luân-Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI”

Hình ảnh cắt từ Video Thánh lễ trực tuyến “Lễ Vĩnh Khấn của Thầy Gioan B. Hà Thành Luân-Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI”. Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28/11/2021 tại Australia. Trước đây khoảng 15 năm, bạn Luân là “Trưởng Nhóm Sinh Viên Xứ Bình”. Bạn đẹp trai, nhanh nhẹ, nhiệt […]