Home Tin Tức Archive by category Cáo phó (Page 2)

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Bích

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Xuân Bích (ÔnG Châu)  Sinh  năm1946 Tại Nghệ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 0h20 ngày 21/12/2019 Hưởng thọ 73 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Anh MARTINO NGUYỄN TUẤN DŨNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh MARTINO NGUYỄN TUẤN DŨNG (Con ông Tùng Chất; vợ tên là Phượng)  Sinh  1982, tại Bà Rịa Hiện ở hàng IV, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 18g00, […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU HÙNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU HÙNG  Sinh  1941, tại Nghệ An Hiện ở hàng X, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 16g30, ngày 11/12/2019 Hưởng thọ 78 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHÊRÔ HỒ CÔNG MÃO

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHÊRÔ HỒ CÔNG MÃO  Sinh  1939, tại Diễn Châu-Nghệ An Hiện ở hàng I, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 10g00, ngày 04/12/2019 Hưởng thọ 80 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân Ưu Bà MARIA TRẦN THỊ NHÂN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà MARIA TRẦN THỊ NHÂN  Sinh  1937, tại Thanh Chương-Nghệ An Hiện ở hàng II, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 08g00, ngày 29/11/2019 Hưởng thọ 82 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân ưu Bà MARIA ĐINH THỊ DUNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà MARIA ĐINH THỊ DUNG  Sinh  1951, tại Nghệ An Hiện ở hàng II, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 19g00, ngày 24/11/2019 Hưởng thọ 68 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Bà MARIA NGUYỄN THỊ CHÍNH (Bà Vịnh Bằng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà MARIA NGUYỄN THỊ CHÍNH (tên thường gọi Bà Vịnh Bằng)  Sinh  1929, tại Nghệ An Hiện ở hàng II (gần Đài Đức Mẹ), Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phaolo Nguyễn Văn Quy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHAOLO NGUYỄN VĂN QUY  Sinh  1928, tại Nghệ An Hiện ở hàng II, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 6g00, ngày 19/11/2019 Hưởng thọ 91 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Têrêsa Thái Thi Mỹ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Bà Têrêsa Thái Thị Mỹ  Sinh  năm1960 Tại Vinh Hà Bình Giả Hiện ở hàng 6 họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 15h ngày 16/11/2019 Hưởng dương 59 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Ông cố Phanxicô X. Đinh Văn Cậy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông cố PHANXICÔ XAVIE ĐINH VĂN CẬY  Sinh  1933, tại Nghi Lộc, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng I, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 21g00, […]