Home Tin Tức Archive by category Cáo phó (Page 2)

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu anh Gioan-bao-ti-xi-ta Nguyễn Hồng Khanh

Anh Gioan-bao-ti-xi-ta Nguyễn Hồng Khanh  Sinh  năm 1969, tại Long Bình Tân Hiện ngụ tại hàng 3 họ Xuân Mỹ ( Nhân Hòa) Đã được Chúa gọi về lúc 15g40. ngày 25 /01/ 2019 Hưởng dương 50 tuổi Thánh lễ an táng lúc 4g30 tại Giáo xứ Vinh Trung ngày 27/1/2019 Sau đó Anh Gioan-bao-ti-xi-ta sẽ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Trần Thị Thanh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Ana Trần Thị Thanh  Sinh  năm 1959 Tại Phi Lộc, Bình Giả Hiện ngụ tại hàng 2 họ Quan Lạng Đã từ trần ngày 21/1/2019 lúc 2h30 Hưởng thọ 60 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân Ưu ÔNG PHÊRÔ TRẦN HỮU ĐỀ

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: ÔNG PHÊRÔ TRẦN HỮU ĐỀSinh năm 1933, tại Diễn Châu, Nghệ AnHiện ở hàng 1, Họ Phi Lộc , Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc 09g50, ngày 21/01/2019Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân Ưu ANH PHANXICÔ XAVIE NGÔ THANH LỘC

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang Nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: ANH PHANXICÔ XAVIE NGÔ THANH LỘCSinh năm 1963, tại Bình GiảHiện ở hàng 5, Họ Nghi Lộc , Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 13g45, ngày 19/01/2019Hưởng dương 56 tuổi.Thánh lễ an táng vào […]
Cáo phó

Phân Ưu Ông GIACÔBÊ NGUYỄN VĂN CẦU

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang Nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: Ông GIACÔBÊ NGUYỄN VĂN CẦUSinh năm 1958, tại Bình GiảHiện ở hàng 5, Họ An Hà , Giáo xứ Vinh HàĐã được Chúa gọi về lúc 07g20, ngày 13/01/2019Hưởng thọ 61 tuổi.Thánh lễ an táng vào […]
Cáo phó

Phân ưu chị Têrêsa Phan Hoài Bảo Trâm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Chị  Têrêsa Phan Hoài Bảo Trâm  Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1995 tại Xuân Sơn Trực thuộc họ Quy Hậu Đã từ trần ngày 9/1/2019 Hưởng dương 24 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân Ưu Ông PHÊRÔ NGUYỄN KÍNH

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang Nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: Ông PHÊRÔ NGUYỄN KÍNH (Cựu ban hành giáo xứ Vinh Châu)Sinh năm 1953 tại Quỳnh Lưu-Nghệ AnHiện ở hàng 7, Họ Nghi Lộc , Giáo xứ Vinh ChâuĐã được Chúa gọi về lúc 09g30, ngày […]
Cáo phó

Phân Ưu Ông GIUSE VƯƠNG KẾ

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang Nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: Ông GIUSE VƯƠNG KẾSinh năm 1947 tại Nghi Xuân – Hà TĩnhHiện ở hàng 2, Họ Gia Hòa , Giáo xứ Vinh ChâuĐã được Chúa gọi về lúc 00g15, ngày 09/01/2019Hưởng thọ 72 […]
Cáo phó

PHÂN ƯU Bà cố ANNA ĐÀO THỊ TAM

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang Nhà binhgia.net Quê hương yêu dấu báo tin: Bà cố ANNA ĐÀO THỊ TAM( Tên thường gọi Bà cố Trúc)Sinh năm 1910 tại Tri Bản – Hà TĩnhHiện ở hàng 2, họ An hà , giáo xứ Vinh hàĐã được Chúa gọi về […]
Cáo phó

Phân ưu anh Dominico Nguyễn Văn Trình

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Dominico Nguyễn Văn Trình  Sinh ngày 20 tháng15 tháng 7 năm 1978 tại Quảng Trị Hiện ngụ tại họ Đức mẹ Vô Nhiệm ( cầu Tầm Bó) Đã từ trần lúc 7h00, […]