Home Tin Tức Archive by category Cáo phó (Page 2)

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Ông PHÊRÔ TRẦN VĂN VĨNH

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHÊRÔ TRẦN VĂN VĨNH  Sinh: 1961, tại Nghi Lộc, Nghệ An Hiện ở Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 7g00, ngày 27/9/2021 Hưởng thọ 60 tuổi […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHÊRÔ NGUYỄN TẤT TÙNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHÊRÔ NGUYỄN TẤT TÙNG  Sinh: 1935, tại Nam Đàn , Nghệ An Hiện ở hàng 3, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc 16g00, ngày 23/9/2021 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Địch (Bà Quý)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA NGUYỄN THỊ ĐỊCH (Tên thường gọi Bà Quý)  Sinh: 1937, tại Kẻ Vang, Hương Khê, Hà Tĩnh Hiện ở hàng 2, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi […]
Cáo phó

Ông ANTÔN NGUYỄN VỌNG QUỐC

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông ANTÔN NGUYỄN VỌNG QUỐC (Chồng chị Vân)  Sinh: 1949, tại Nghệ An Hiện ở hàng 2, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 22g05, ngày 13/9/2021 Hưởng […]