Home Tin Tức Archive by category Cáo phó (Page 2)

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Ông PHAOLÔ VÕ VĂN DUYỆT

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHAOLÔ VÕ VĂN DUYỆT  Sinh  1954, tại Nghệ An Hiện ở hàng 2, Họ Đông Yên, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 20g20, ngày 07/6/2019 Hưởng thọ 65 tuổi […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn  Sinh  1945 Tại Nghẹ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 29/5/2019 Hưởng thọ 74 tuổi Thánh lễ an táng lúc 4h30 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG  Sinh  1944, tại Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung. Đã được Chúa gọi về lúc 13g45 ngày 25/5/2019 Hưởng thọ 75 […]
Cáo phó

Phân ưu ông phanxico xavie Trần Văn Nhiên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phanxico xavie Trần Văn Nhiên  Sinh  1927 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 4 họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 14h40 ngày 12/5/2019 Hưởng thọ 92 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giacôbê Nguyễn Hồng Sử

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: ông GIACÔBÊ NGUYỄN HỒNG SỬ Sinh năm 1955, tại Sài Gòn Hiện ở Hàng 4, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 18g15, ngày 12/5/2019Hưởng thọ 64 tuổi. […]
Cáo phó

Phân ưu Bà cố Anna Nguyễn Thị Giá

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Cố Anna Nguyễn Thị Giá ( thường gọi là bà Đạt)  Sinh  năm 1935 Tại Thừa Thiên Huế Hiện ở hàng 4 họ Xuân Phong Đã được Chúa gọi về lúc 9h35 […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HÒE

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HÒE Sinh năm 1928. tại Hương Khê – Hà Tĩnh (trước đây Ông phụ trách Quản trang Giáo xứ Vinh Hà) Hiện ở Hàng 2, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ […]
Cáo phó

Phân Ưu Anh AUGUSTINO NGUYỄN CƯỜNG MẠNH

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: Anh AUGUSTINO NGUYỄN CƯỜNG MẠNH (con ông Cao; chồng cô Hường+; trước đây Anh là thủ môn của đội tuyển bóng đá Bình Giả ) Sinh năm 1962, tại Phan Thiết Hiện ở Hàng […]