Home Tin Tức Archive by category Cáo phó (Page 3)

Cáo phó

Cáo phó

Phân Ưu Sơ TÊRÊSA CAO THỊ QUÝ

Trong niềm tin vào Đức KITÔ Tử nạn và Phục Sinh Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin Sơ TÊRÊSA CAO THỊ QUÝ (là con gái của Ông Cố Pet. Cao Bằng, hàng 3, Họ Xuân Phong, Gx Vinh Châu) Sinh năm 1958, tại Bình Giả Hiện phục vụ tại Hội […]
Cáo phó

BÀ ANNA NGUYỄN THỊ QUANG (Bà Thắng).

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang Nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: BÀ ANNA NGUYỄN THỊ QUANG (Bà Thắng).Sinh năm 1930, tại Diễn Châu-Nghệ AnHiện ở hàng 5, Họ Nghi Lộc , Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 09g20, ngày 12/02/2019Hưởng thọ 89 tuổi.Thánh lễ an táng […]
Cáo phó

Phân Ưu BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LUYẾN

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: BÀ ANNA NGUYỄN THỊ LUYẾNSinh năm 1920, tại Nam Đàn, Nghệ AnHiện ở hàng 1, Họ Vĩnh Lộc , Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc 21g00, ngày 11/02/2019Hưởng thọ 99 tuổi.Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân Ưu Bà MARIA ĐỖ THỊ HÀ

Trong niềm thương nhớ và tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi xin kính báo cùng thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn Dân Chúa. Vợ, Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại của chúng tôi: MARIA ĐỖ THỊ HÀ (là Vợ ông Sĩ, trước ở hàng 3, Họ Quan Lãng, Giáo xứ Vinh […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Hữu Tài

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục SinhTrang nhà Bình Giả và Gia đình BÁO TIN Cụ ông Giuse NGUYỄN HỮU TÀI Sinh 1933 tại Yên Đại, Nghệ An (trước sinh sống tại Yên Đại, Bình Giả) Đã từ trần lúc: 17g55, ngày25/01/2019, tại tư gia ở San Jose, California Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân ưu anh Gioan-bao-ti-xi-ta Nguyễn Hồng Khanh

Anh Gioan-bao-ti-xi-ta Nguyễn Hồng Khanh  Sinh  năm 1969, tại Long Bình Tân Hiện ngụ tại hàng 3 họ Xuân Mỹ ( Nhân Hòa) Đã được Chúa gọi về lúc 15g40. ngày 25 /01/ 2019 Hưởng dương 50 tuổi Thánh lễ an táng lúc 4g30 tại Giáo xứ Vinh Trung ngày 27/1/2019 Sau đó Anh Gioan-bao-ti-xi-ta sẽ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Trần Thị Thanh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Ana Trần Thị Thanh  Sinh  năm 1959 Tại Phi Lộc, Bình Giả Hiện ngụ tại hàng 2 họ Quan Lạng Đã từ trần ngày 21/1/2019 lúc 2h30 Hưởng thọ 60 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân Ưu ÔNG PHÊRÔ TRẦN HỮU ĐỀ

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: ÔNG PHÊRÔ TRẦN HỮU ĐỀSinh năm 1933, tại Diễn Châu, Nghệ AnHiện ở hàng 1, Họ Phi Lộc , Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc 09g50, ngày 21/01/2019Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân Ưu ANH PHANXICÔ XAVIE NGÔ THANH LỘC

Trong niềm tin vào Đức Ki tô tử nạn và phục sinhTrang Nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: ANH PHANXICÔ XAVIE NGÔ THANH LỘCSinh năm 1963, tại Bình GiảHiện ở hàng 5, Họ Nghi Lộc , Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 13g45, ngày 19/01/2019Hưởng dương 56 tuổi.Thánh lễ an táng vào […]