Home Tin Tức Archive by category Cáo phó (Page 3)

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Ông Phaolô Maria Phạm Sâm

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh  Trang Nhà Bình Giả -Quê Hương Yêu Dấu BÁO TIN Ông Phaolô Maria Phạm Sâm Sinh năm 1923, tại Hà Tĩnh Hiện ngụ tại hàng 3, Họ Văn Yên, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 06h30, ngày 14/12/2018 Hưởng thọ 95 tuổi […]
Cáo phó

Phân ưu anh Phêro Hồ Quang Tuệ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Phêrô Hồ Quang Tuệ  Sinh năm 1970 tại Bình Giả Hiện ngụ tại hàng 1 họ Họ Phi Lộc Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 9h00, ngày 5/12/2018 Hưởng dương 48 tuổi […]
Cáo phó

Phân Ưu ANH PHAOLO TRẦN THANH BÌNH

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn Và Phục Sinh  Trang Nhà Bình Giả -Quê Hương Yêu Dấu BÁO TIN ANH PHAOLO TRẦN THANH BÌNH  (con ông Tịnh)  Sinh năm 1983, tại Bình Giả Hiện ngụ tại hàng 4, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 12h10, ngày 27/11/2018 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Minh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Minh  Sinh ngày 1 tháng 1năm 1951 tại Hà Tĩnh Hiện ngụ tại hàng 6 họ Họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 8h00, ngày 13/11/2018 […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Trần Văn Sơn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Trần Văn Sơn  Sinh năm 1951 tại Bến Tre Hiện ngụ tại Họ Đức Mẹ Vô Nhiệm Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 1h30, ngày 3/11/2018 Hưởng thọ 67 tuổi […]
Cáo phó

Phân Ưu Ông ANTÔN NGUYỄN VĂN HÀN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông ANTÔN NGUYỄN VĂN HÀN Sinh năm 1929, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh Hiện ngụ tại hàng 3, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 21g30, ngày 30/10/2018 Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân Ưu Bà ANNA VÕ THỊ KẾ (Bà Linh)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA VÕ THỊ KẾ (tên thường gọị là Bà Hưng) Sinh năm 1922, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 3, Họ Xuân Phong, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần […]
Cáo phó

Phân Ưu Bà LUCIA ĐINH THỊ TỊNH

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà LUCIA ĐINH THỊ TĨNH (Vợ của ông Nguyễn Uy) Sinh năm 1952, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 2, Họ Đông Yên, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc […]
Cáo phó

Phân Ưu Cô ANNA NGUYỄN THỊ SÂM (O Sậm)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Cô ANNA NGUYỄN THỊ SÂM (Tên thường gọi O Sậm) Sinh năm 1951, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh Hiện ngụ tại hàng 2, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Hoàng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Hoàng  Sinh ngày 1 tháng 1năm 1936 tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 7 họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 15h30, ngày 11/10/2018 Hưởng […]