Tháng Một 16, 2019
Home Tin Tức Archive by category Cáo phó (Page 3)

Cáo phó

Cáo phó

Phân Ưu ÔNG PHANXICÔ XAVIE ĐINH THÁI LIÊN

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN ÔNG PHANXICÔ XAVIE ĐINH THÁI LIÊN Sinh năm 1926, tại Nghi Lộc, Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An (Trước ở Họ Nghi Lộc, Giáo Xứ Vinh Châu). Hiện ở Hoa Kỳ Đã từ […]
Cáo phó

Phân Ưu ÔNG GIUSE HOÀNG HẠO

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN ÔNG GIUSE HOÀNG HẠO Sinh năm 1952, tại Hà Tĩnh Hiện ngụ tại tổ 7, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 00g30, ngày 06/9/2018 Hưởng thọ 66 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân Ưu Bà Anna Nguyễn Thị Uyền

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà An Nguyễn Thị Uyền  Sinh năm 1923, tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 3 họ La Nham, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 14h20, ngày 24/8/2018 ( bệnh) Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Trần Thị Trân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà anna Trần thị Trân  Sinh ngày 19 tháng5 năm 1935 tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 1 họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 20h45, ngày 22/8/2018 ( […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Hà Thị Hương

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Chị An Hà Thị Hương  Sinh ngày 5 tháng10 năm 1970 Hiện ngụ tại hàng 9 họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 11h45, ngày 19/8/2018 ( bệnh) Hưởng dương […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Phao lô VÕ CÔNG NGHI

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN ÔNG PHAO LÔ VÕ CÔNG NGHI Sinh năm 1934, tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về: Lúc 19 giờ 20 […]
Cáo phó

Phân Ưu Ông Đặng Đình Sinh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Đặng Đình Sinh Sinh  năm 1942 Hiện ngụ tại hàng 3 họ Yên Đại, giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 02h00, ngày 28/7/2018 Hưởng thọ 78 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân Ưu ÔNG PHÊRÔ HỒ QUANG TẠO

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN ÔNG PHÊRÔ HỒ QUANG TẠO Sinh năm 1950, tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà  Đã được Chúa gọi về: Lúc 14g00, thứ bảy ngày […]
Cáo phó

Phân ưu ông Gioan Đặng Xuân Tuệ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Gioan Đặng Xuân Tuệ Sinh năm 1930 Tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 1, họ La Nham, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 8h00, ngày 21/7/2018 Hưởng thọ 88 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân Ưu ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN TIẾN ĐỨC

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN TIẾN ĐỨC Sinh ngày 20/12/1937, tại Nam Đàn – Nghệ An Nguyên là: – Ca đoàn trưởng Ca đoàn Giáo xứ Vinh Hà – Ban Thường Vụ Giáo Xứ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Tánh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Tánh (thường gọi bà Nhu) Sinh năm 1945, tại Nghệ An. Hiện ngụ tại hàng 1, Họ Yên Đại, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 11g30, ngày 1/7/2018 […]