Home Tin Tức Archive by category Cáo phó (Page 3)

Cáo phó

Cáo phó

Phân ưu Anh Phêrô Cao Đình Niệm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh PHÊRÔ CAO ĐÌNH NIỆM  Sinh  1957, tại Bình Giả Hiện ở hàng I, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 13g30, ngày 10/11/2019 Hưởng thọ 62 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Thế (Bà Cát)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN BÀ ANNA NGUYỄN THỊ THẾ (tên thường gọi Bà Cát)  Sinh  1937, tại Nghi Lộc-Diễn Châu-Nghệ An Trước ở Khu chợ Bình Giả, Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Hiện ở Dallas-Texas-Hoa Kỳ […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Cường

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Cường  Sinh  năm1929 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 5 họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 22h 40 ngày 27/10/2019 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân Ưu Anh PHAOLÔ VŨ THẾ TUẤN HUY

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh PHAOLÔ VŨ THẾ TUẤN HUY  Sinh  1972, tại Nha Trang Hiện ở H6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 10g00, ngày 24/10/2019 Hưởng dương 47 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Têrêsa Đinh Thị Đồng

“Ta là sự sống lại và là sự sống, Ai tin ta sẽ được sự sống đời đời.” (Ga 11,25) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Mẹ, Bà, Chị của Chúng Tôi là: TÊRÊSA ĐINH THỊ ĐỒNG Sinh ngày 04 tháng […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Antôn Nguyễn Văn Hùng (Hai Hùng)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông ANTÔN NGUYỄN VĂN HÙNG (tên thường gọi Anh Hai Hùng)  Sinh  1950, tại Vĩnh Long Hiện ở hàng 6, Họ An Hà, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 23g00, ngày 17/10/2019 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Hoàng Thái Huy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Hoàng Thái Huy  Sinh  năm1960 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 1 họ Quy Hậu Đã được Chúa gọi về lúc 21h ngày 15/10/2019 Hưởng dương 59 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Nguyễn Đình Hương

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Đình Hương  Sinh  1954, tại Nghệ An Hiện ở hàng III, Họ Văn Yên, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 14g00, ngày 07/10/2019 Hưởng thọ 65 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng  Sinh  1929 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 5 họ Nhân Hòa Đã được Chúa gọi về lúc 9h05 ngày 21/09/2019 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN NGHI

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN NGHI (Cựu Trưởng BĐH Họ Phi Lộc, Nk 2005-2009)  Sinh  1949, tại Diễn Châu, Nghệ An Hiện ở hàng III, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần […]