Home Posts tagged Francisco Phong Linh
Sáng tác Thơ Văn Nghệ

ĐÊM NAY

Đêm nay trăng vẫn chưa tròn,  Đêm nay ly rượu vẫn còn đang vơi. Đêm nay không một nụ cười, nhìn ra xa đó Em ơi nơi nào. Đêm nay trăng vẫn chưa tròn,  Đêm nay ly rượu vẫn còn đang vơi. Đêm nay không một nụ cười, nhìn ra xa đó Em ơi nơi […]