Home Posts tagged Gx. Vinh Trung
Cáo phó

Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Dung

Vui Sống Muôn Đời – Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Dung – Svendborg, Đan Mạch – Họ Xuân Mỹ, GX Vinh Trung, đã được Chúa gọi về. Trong niềm tin vào Chúa Kytô đã Sống lại và là Sự Sống, Ban Biên Tập Bình Trung báo tin: Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Dung ( Là […]