Home Posts tagged Hùng Huy
Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Chúc

Năm nay là năm con Gà, Chúc muôn nhà thật vui khỏe, Chúc em trẻ thật hồn nhiên, Chúc cao niên sống trăm tuổi. Chúc tuổi trẻ nhiều tài cao, Chúc cao trào sống đạo đẹp (khắp nơi). Chúc nơi nơi sống yên lành. Chúc lá lành đùm lá rách. Chúc trang sách Bình Gỉa […]