Tháng Mười Một 19, 2019
Home Posts tagged Cáo phó – Phân ưu
Cáo phó

Phân ưu Ông Phao lô VÕ CÔNG NGHI

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN ÔNG PHAO LÔ VÕ CÔNG NGHI Sinh năm 1934, tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về: Lúc 19 giờ 20 […]
Cáo phó

Báo tin cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Dung

Trong niềm tin vào Chúa Kit ô tử nạn và phục sinh BBT Bình Giã xin thông báo: Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Dung ( Là Cựu Trùm Giáo Xứ Vinh Trung năm 1980 – Thân phụ của ông Nguyễn Văn Nhân, Cựu trưởng TT Vinh Trung) Sinh ngày 2 tháng 5 năm 1935, tại […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Nguyễn Văn Sỹ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN SỸ Sinh năm 1957 tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 4 họ Vô Nhiễm Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 8g35, ngày 12/5/2018 Hưởng thọ 61 tuổi […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Ngyễn Công Chánh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN CÔNG CHÁNH Sinh NGÀY 15/06/1968 tại Xuân Phong, Vinh Châu Hiện ngụ tại hàng 4 họ Xuân Phong Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 11g45, ngày 12/5/2018 Hưởng dương […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Hà Thị Nam

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN BÀ ANNA HÀ THỊ NAM Sinh năm 1941, tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 2 họ Quy Hậu Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 15g40, ngày 10/5/2018 Hưởng thọ 77tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân Ưu ANH VINH SƠN ĐINH VŨ HUY ANH

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN     ANH VINH SƠN ĐINH VŨ HUY ANH Sinh 1970 (Con ÔB Fx. Đinh Quang Hân +) Trước đây ở Họ Nghi Lộc, Giáo xứ Vinh Châu Hiện ngụ tại Atlanta, Georgia […]