Home Posts tagged Vũ Hồng Nhàn
Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Chúc Nhau – Chúc Noel 2004

Chúc Noel 2004 Vũ Hồng Nhàn ở California – USA Giáng Sinh Lại đến với chúng ta Chạnh nhớ bà con ở bên nhà Kính chúc ông bà, con, cháu khoẻ An nhàn hưởng lạc tuổi về già Cầu Chúa Hài-Đồng ban muôn phúc Tuôn xuống toàn gia của ông bà Mấy dòng xin gởi […]