Cáo phó

Phân Ưu Anna Trần Thị Ái

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà Anna Trần Thị Ái

 Sinh  ngày 03 tháng 10 năm 1968 Tại Bình Trung

Hiện ngụ tại hàng 4 họ Bình Thuận

Đã được Chúa gọi về lúc 11h ngày 21/2/2019

Hưởng dương 51 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 6h ngày 23/2/2019 tại Giáo xứ Vinh Trung

Sau đó Bà Anna sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh Trung

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Mic Trịnh Văn Lân

Follow Me: