Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA NGUYỄN THỊ LỤC (Bà Thanh)

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh
Trang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin:

Bà ANNA NGUYỄN THỊ LỤC

(tên thường gọi Bà Thanh)

Sinh năm 1930, tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Hiện ở Hàng 2, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 03g00, ngày 20/4/2019
Hưởng thọ 89 tuổi.

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc 19g, ngày 22/4/2019

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc 4g30, ngày thứ ba 23/4/2019

Sau đó Bà ANNA sẽ được an táng tại nghĩa trang Họ Gia Hòa

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồnBà ANNA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên Quê Trời. 

BBT xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: