Tháng Mười Hai 16, 2019
Cáo phó

Phân ưu Ông PHAOLÔ VÕ VĂN DUYỆT

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông PHAOLÔ VÕ VĂN DUYỆT

 Sinh  1954, tại Nghệ An

Hiện ở hàng 2, Họ Đông Yên, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc 20g20, ngày 07/6/2019

Hưởng thọ 65 tuổi

Thánh lễ an táng vào lúc 04g30, ngày 11/6/2019, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu. Sau đó, 
Ông PHAOLÔ  sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông PHAOLÔ

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

(Trước đây Ông PHAOLÔ đã hy sinh phục vụ cộng đoàn trong BHG xứ Vinh Châu với chức vụ Trưởng BĐH Họ đạo Đông Yên NK 2001-2005)

BBT, xin gửi lời phân ưu đến gia đình và tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: