Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN BAOTIXITA TRƯƠNG PHƯỢNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông GIOAN BAOTIXITA TRƯƠNG PHƯỢNG

(con của ÔB. cố Yên)

Sinh: 1970, tại Bình Giả

Hiện ở Hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc17g00, ngày 09/6/2022

Hưởng dương 52 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 05g00, ngày 11/6/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà
Sau đó Ông GIOAN B. sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo họ Phi Lộc

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông GIOAN B.
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời