Cáo phó

Phân ưu Ông Giuse Nguyễn Văn Toàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Ông Giuse Nguyễn Văn Toàn

(Chồng của cô Đào)

Sinh năm 1954, tại Thạch Hà-Hà Tĩnh

Hiện ở hàng 2, Họ Vĩnh Phước, Giáo xứ Vinh Hà

Đã được Chúa gọi về lúc: 4g30, ngày 04/8/2022

Hưởng thọ: 68 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 04g45, ngày 06/8/2022, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Hà
Sau đó Ông Giuse sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Hà

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời