Cáo phó

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

BÁO TIN

Bà ANNA VŨ THỊ THẮNG (vợ ông Khoa)

Sinh năm: 1972, tại Diễn Châu, Nghệ An

Hiện ở hàng 9, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu

Đã được Chúa gọi về lúc: 20g00, ngày 22/4/2023

Hưởng dương: 51 tuổi

Nghi thức thăm viếng và làm phép xác lúc: 19g, ngày 24/4/2023

Thánh lễ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Châu lúc: 04g45, ngày 25/4/2023

Sau đó linh cữu Bà ANNA sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh Châu

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà ANNA

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời