Thơ (Thiêng Liêng)

Ai thương xót người sẽ được Chúa xót thương

Sự Sống là do Chúa ban
Thai nhi cần được sẻ san mọi người
Các em cần có nụ cười
Bằng lời cầu nguyện đượm tươi hoa lòng
Thai nhi xấu số hoài mong
Có nơi chôn cất trong lòng Nghĩa trang
Ai ơi xin mở lòng vàng
Đặt cho “Tên thánh” dọn đàng Thai nhi
Để cho các bé bước đi
Trong lòng Hội Thánh đến khi lên trời
Mọi người cộng tác vào đi
Việc làm ắt được những gì mình tin
Còn đây những điều như in
Chứng nhân gặp được toàn tinh điều lành
Những ai yêu mến chân thành
Rồi đây sẽ được điều lành Chúa thương
Gia đình tránh được tai ương
Vợ chồng hòa thuận con thương nhau cùng
Ước mong tất cả mọi vùng
Chung tay công của có chung mộ phần
Đó là ý nghĩa tinh thần
Đỡ đầu các cháu về phần tâm linh
Ước gì ta cũng cầu xin
Chúa thương thứ tội nhiễm mình phá thai
Và không tồn tại một ai
Thêm lần nên tội bào thai cho mình
Sỹ Hành

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: