Sống đạo

Ăn mày ân xá

Trong niềm tin của Người Kitô hữu, có nhiều điều phải tin hay phải giữ. Trong các niềm tin đó, có điều: tin Hội Thánh thông công, tin phép tha tội …
“…Lạy Chúa, xin ban cho con được ăn mày các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm hôm nay, hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục được thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy..” – Trong Kinh dâng mình hằng ngày đã mặc nhiên gán cho giáo dân chúng ta nhiệm vụ “ăn mày” ân xá.

Bình giả có Ông Cha xứ trẻ, mổi dịp có ân phúc ơn xá thì Cha thiết tha mời gọi cộng đoàn giáo dân tham dự thánh lễ ,xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (EI, 1999, Qui định số 20 §1) để nhận lãnh ân xá chuyển cầu cho các linh hồn. Nhưng nhắm chừng mời gọi như thế chưa đủ ép-phê, nên những lần gần đây, Cha thông báo, nhắc đi nhắc lại với cộng đoàn trước dịp ân phúc cả tuần lễ, rồi Cha thúc dục các em thiếu nhi – những kẻ ăn mày tiềm năng – đi xưng tội, rước lễ, tham dự thánh lễ trước và trong dịp ân phúc. Có Anh Chị Giáo ly viên tếu táo nói rằng: “Cha lùa các em đi xưng tội thấy thương“. Để rồi sau dịp ân xá, lại thấy Cha xuýt xoa theo kiểu “uổng quá, uổng quá, xin chưa được nhiều
Nếu nói theo Kim Dung, kẻ ăn mày là Cái Bang thì nhưng việc làm như thế xứng đáng đưa Cha lên hàng Trưởng Lão Cái Bang, Giáo dân xin “lẻ” còn Cha xin “sỉ“. Hìhì.
Với con, Con yêu quý Cha vì những lần Cha rủ rê chúng con làm những kẻ ăn mày như thế, và cái xuýt xoa tham lam của Cha đáng quý biết bao.

Cùi bắp

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: