Home Articles posted by batgio
Thơ

Đừng tưởng – Thơ

ĐỪNG TƯỞNG ! Đừng tưởng cứ núi là cao Cứ sông là chảy cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu Cứ cao là sáng cứ tu là hiền. Đừng tưởng cứ đẹp là tiên Cứ nhiều là được cứ tiền là xong Đừng tưởng không nói là câm Không nghe là điếc […]
Cáo phó

Cáo Phó Cụ Ông Phêrô Ngô Thiềng

Trong niềm tin nơi Chúa Kitô Phục Sinh trong tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đại Gia Đình chúng con trân trọng báo tin đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Giáo xứ, Quý Thân hữu cùng Quý Thân bằng quyến thuộc xa gần, Cha, ông và Cố của […]