Home Articles posted by canhcobg (Page 2)
Cáo phó

Phân ưu Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông GIOAN B. NGUYỄN VĂN KHANG  Sinh  1944, tại Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Bình Thuận, Giáo xứ Vinh Trung. Đã được Chúa gọi về lúc 13g45 ngày 25/5/2019 Hưởng thọ 75 […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giacôbê Nguyễn Hồng Sử

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinhTrang nhà Bình Giả – Quê hương yêu dấu báo tin: ông GIACÔBÊ NGUYỄN HỒNG SỬ Sinh năm 1955, tại Sài Gòn Hiện ở Hàng 4, Họ Gia Hòa, Giáo xứ Vinh Châu Đã được Chúa gọi về lúc 18g15, ngày 12/5/2019Hưởng thọ 64 tuổi. […]