canhcobg, Author at BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu - Trang 3 trên 66
Home Articles posted by canhcobg (Page 3)
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA ĐẶNG THỊ NGHI (Bà Lĩnh)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA ĐẶNG THỊ NGHI  (tên thường gọi Bà Lĩnh)  Sinh  năm 1938, tại Diễn Châu-Nghệ An Hiện ở hàng 6, Họ Phi Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa gọi về lúc […]
Cáo phó

Phân ưu Ông PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG (chồng của cô Nga) Sinh  1958, tại Bình Giả Hiện ở Hàng 5, Họ Đông Yên, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 13g45, ngày 04/8/2020 Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân ưu Bà ANNA PHAN THỊ LAN (bà Năm)

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà ANNA PHAN THỊ LAN (tên thường gọi Bà Năm máy cày) Sinh  1933, tại Nghệ An Hiện ở Hàng I, Họ Phú Linh, Giáo xứ Vinh Châu Đã từ trần lúc 02g30, ngày […]