Home Articles posted by canhcobg (Page 41)
Bài viết khác

PHÂN ƯU BÀ ANNA NGUYỄN THỊ HUỆ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU   BÁO TIN   BÀ ANNA  NGUYỄN THỊ HUỆ Sinh năm 1933, tại Nam Đàn – Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 1, Họ Vĩnh Lộc, Giáo xứ Vinh Hà Đã được Chúa yêu thương gọi […]