Home Articles posted by Huy Đinh
Thông báo

Thông báo

Binhgia.net thông báo:Ngày 17/12 hàng năm là ngày kỷ niệm “Mẹ Xứ Bình” ban ơn che chở trọng đại cho toàn dân trước sự kiện chiến tranh 1964, dưới làn đạn pháo kích toàn dân xứ Bình vẫn được Mej che chở bình an.Để khắc ghi và ta ơn sự chở che của Mẹ, con […]