Home Articles posted by piter
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Liệu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Liệu  Sinh  năm1930 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 1 họ Yên Đại Đã được Chúa gọi về lúc 17h10 ngày 19/01/2020 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Bích

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Xuân Bích (ÔnG Châu)  Sinh  năm1946 Tại Nghệ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 0h20 ngày 21/12/2019 Hưởng thọ 73 tuổi Thánh lễ an […]