Home Articles posted by piter
Thiếu nhi

THẬT THÀ

THẬT THÀ Thật thà : Là chân thành không nói hoặc làm điều gian dối, sống tự nhiên, không thêm, không bớt, không bịa ra không giả tạo, không tham lam. Người thật thà luôn nói và làm sự thật không quanh co giả dối, có lương tâm ngay thẳng, không thích nói làm điều […]
Thơ

Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu

Xưa Mẹ che chở xứ Bình Linh đài được dựng đặt Hình Mẹ Yêu Nhắc ta, con cháu sáng chiều Không quên năm tháng đượm nhiều chiến tranh  Ba Làng* hiệp nhất vinh danh  Điểm tô tượng Mẹ nhân lành tại quê Ước gì Bổn đạo đề huề Tâm tư con cái hướng về mãi […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Văn Khanh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Ông Giuse Nguyễn Văn Khanh Sinh năm 1948 tại Nghệ An Giáo họ Gioan, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 00g15 ngày 19/5/2022 Hưởng thọ 74 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu anh Gioan Trần Quốc Nghiêm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Anh Gioan Trần Quốc Nghiêm Sinh ngày 20/10/1989 tại Xứ Vinh Trung Hiện ở hàng 10, giáo họ Gioan, giáo xứ Vinh Trung  (Con ông bà Cố Trường) Đã từ trần lúc 6g00 ngày […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phaolô Trần Đình Tùng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Ông Phao Lô Trần Đình Tùng Sinh năm 1937 tại Nghệ An Hiện ở hàng 1, giáo họ Quan Lãng, giáo xứ Vinh Trung  (nguyên trưởng BHG họ Quan Lãng, trưởng BTS hội cầu […]
Thiếu nhi Thánh thể

Nhân bản : THẬT THÀ

THẬT THÀ Thật thà : Là chân thành không nói hoặc làm điều gian dối, sống tự nhiên, không thêm, không bớt, không bịa ra không giả tạo, không tham lam. Người thật thà luôn nói và làm sự thật không quanh co giả dối, có lương tâm ngay thẳng, không thích nói làm điều […]