Tháng Chín 23, 2018
Home Articles posted by piter
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Hà Thị Duyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Hà Thị Duyên ( Thường gọi Bà Quyên)  Sinh năm 1937 tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 3 họ Quy Hậu Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 17h10, ngày […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Trần Thị Khang

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Trần Thị Khang  Sinh năm 1937 tại Nghi Lộc, Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 3 họ Xuân Mỹ, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 18h50, ngày 12/9/2018 ( bệnh) […]
Cáo phó

Phân Ưu Bà Anna Nguyễn Thị Uyền

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà An Nguyễn Thị Uyền  Sinh năm 1923, tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 3 họ La Nham, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 14h20, ngày 24/8/2018 ( bệnh) Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Trần Thị Trân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà anna Trần thị Trân  Sinh ngày 19 tháng5 năm 1935 tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 1 họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 20h45, ngày 22/8/2018 ( […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Hà Thị Hương

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Chị An Hà Thị Hương  Sinh ngày 5 tháng10 năm 1970 Hiện ngụ tại hàng 9 họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 11h45, ngày 19/8/2018 ( bệnh) Hưởng dương […]
Cáo phó

Phân Ưu Ông Đặng Đình Sinh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Đặng Đình Sinh Sinh  năm 1942 Hiện ngụ tại hàng 3 họ Yên Đại, giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 02h00, ngày 28/7/2018 Hưởng thọ 78 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Gioan Đặng Xuân Tuệ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Gioan Đặng Xuân Tuệ Sinh năm 1930 Tại Nghệ An Hiện ngụ tại hàng 1, họ La Nham, Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 8h00, ngày 21/7/2018 Hưởng thọ 88 tuổi Thánh […]