Home Articles posted by piter
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Hoạt

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Nguyễn Thị Hoạt Sinh năm 1949 Hiện họ Đức Mẹ Vô Nhiệm, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 14g00 ngày 5/11/2023 Hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Trần Văn Báu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Ông Phêrô Trần Văn Báu Sinh năm 1956 Hiện ở hàng 6 họ Yên Đại, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 16g00 ngày 27/10/2023 Hưởng thọ 67 tuổi. Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Đuyên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Nguyễn Thị Đuyên, Sinh năm 1916 tại Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An Hiện ở hàng 3 họ La Nham, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 0g30 ngày […]
Cáo phó

Phân ưu anh Phêrô Nguyễn Văn Huệ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Anh Phêrô Nguyễn Văn Huệ Tên thường gọi là Hoàng Sinh năm 1955 tại Nghệ An Hiện ở đường 10 Họ Bình Thuận , giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc […]
Thiếu nhi Thánh thể

THẬT THÀ

Thật thà : Là chân thành không nói hoặc làm điều gian dối, sống tự nhiên, không thêm, không bớt, không bịa ra không giả tạo, không tham lam. Người thật thà luôn nói và làm sự thật không quanh co giả dối, có lương tâm ngay thẳng, không thích nói làm điều gian dối, […]
Cáo phó

Phân ưu Anh Đa-minh Phan Văn Thủ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Anh Đa-Minh Phan Văn Thủ Sinh năm 1961 tại Thừa Thiên Huế Hiện ở đường 765 Họ Ngọc Sơn , giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 3g50 ngày 30/8/2023 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu anh Giuse Bùi Văn Thưởng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Anh Giuse Bùi Văn Thưởng Sinh 1969 tại La Nham Nghệ Hiện ở đường 765 La Nham, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 23h ngày 30/7/2023 Hưởng dương 54 tuổi. […]
Cáo phó

Phân ưu bà Teresa Phạm Thị Đạo

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin BÀ TERESA PHẠM THỊ ĐẠO Sinh 1939 tại La Nham – Nghệ An Hiện ở hàng 1 họ La Nham, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 12g00 ngày 13/7/2023 Hưởng […]