Home Articles posted by piter
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Đặng Thị Mỹ Dung

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Anna Đặng Thị Mỹ Dung Sinh ngày 16/10/1956 ở hàng 2 họ Yên Đại Giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 17g5 phút ngày 20/7/2022 Hưởng thọ 66 tuổi. Thánh […]
Cáo phó

Phân ưu ông Gioan Nguyễn Văn Quang

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Anh Gioan Nguyễn Văn Quang Sinh ngày 2/5/1977 tại Nghệ An Hiện ở giáo họ Vô Nhiễm, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 20g45 ngày 5/7/2022 Hưởng dương 45tuổi. Thánh […]
Thiếu nhi

THẬT THÀ

THẬT THÀ Thật thà : Là chân thành không nói hoặc làm điều gian dối, sống tự nhiên, không thêm, không bớt, không bịa ra không giả tạo, không tham lam. Người thật thà luôn nói và làm sự thật không quanh co giả dối, có lương tâm ngay thẳng, không thích nói làm điều […]
Thơ

Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu

Xưa Mẹ che chở xứ Bình Linh đài được dựng đặt Hình Mẹ Yêu Nhắc ta, con cháu sáng chiều Không quên năm tháng đượm nhiều chiến tranh  Ba Làng* hiệp nhất vinh danh  Điểm tô tượng Mẹ nhân lành tại quê Ước gì Bổn đạo đề huề Tâm tư con cái hướng về mãi […]