Home Articles posted by piter
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Hoàng Thái Huy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Hoàng Thái Huy  Sinh  năm1960 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 1 họ Quy Hậu Đã được Chúa gọi về lúc 21h ngày 15/10/2019 Hưởng dương 59 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng  Sinh  1929 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 5 họ Nhân Hòa Đã được Chúa gọi về lúc 9h05 ngày 21/09/2019 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu anh Phaolo Đặng Xuân Ngọc Anh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phaolo Đặng Xuân Ngọc Anh  Sinh  ngày 18/02/1995. Tại Vinh Trung Hiện ở hàng 3 họ Xuân Mỹ Đã được Chúa gọi về lúc 02h30 ngày 09/07/2019 Hưởng dương 24 tuổi Thánh […]