Home Articles posted by piter
Cáo phó

Phân ưu anh Phaolo Đặng Xuân Ngọc Anh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phaolo Đặng Xuân Ngọc Anh  Sinh  ngày 18/02/1995. Tại Vinh Trung Hiện ở hàng 3 họ Xuân Mỹ Đã được Chúa gọi về lúc 02h30 ngày 09/07/2019 Hưởng dương 24 tuổi Thánh […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Vũ Đình Mười

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Vũ Đình Mười  Sinh  ngày 5/1/1930 Tại Nghẹ An Hiện ở họ Xuân Mỹ Đã được Chúa gọi về lúc 5h ngày 9/06/2019 Hưởng thọ 89 tuổi Thánh lễ an táng lúc […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn  Sinh  1945 Tại Nghẹ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 29/5/2019 Hưởng thọ 74 tuổi Thánh lễ an táng lúc 4h30 […]