Home Articles posted by piter
Truyện Ngắn

Giận Cái Đuôi Bò

Tiểu phẩm: Cái đuôi bò làm khổ đời tôi, từ lâu tôi giận cái đuôi bò, bởi thế mà tôi nuôi gà vịt, nuôi heo dê mà không nuôi bò cũng không ăn thịt bò, tôi không tha thứ cho nó vì hậu quả mà nó đã gây ra cho tôi. Nói tới cái đuôi […]
Tin Tức

Giáo Điểm Ruộng Tre Mừng Bổn mạng

Giáo họ Ruộng Tre trực thuộc Giáo xứ Vinh Châu, hiện nay có trên 70 gia đình Công giáo, hầu hết anh chị em là người Dân tộc Châu-Ro, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Để giúp anh chị em thuôc Giáo họ Ruộng Tre có điều kiện phát triển, nhất là về đời […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Trí

TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU nhận được tin: Bà Anna Nguyễn Thị Trí, sinh năm 1944 tại Nghệ An Hiện ở hàng 4 Giáo họ Quy Hậu Đã từ trần lúc 2g30 ngày 4/1/2020 Hưởng thọ 77 tuổi Thánh lễ an táng sẽ được hành lúc 4h30 ngày 5/1/2020 tại Giáo xứ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Chân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Chân Sinh năm 1937 tại Nhân Hòa tại Nghệ An Hiện ở Giáo họ Nhân Hòa giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 11g20 ngày 28/12/2020 Hưởng thọ 84 tuổi […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Thành

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Thành ( còn gọi là bà Hóa ) Sinh năm 1935 tại Nghệ An Hiện ở hang 4 Giáo họ Xuân Phong Đã từ trần lúc 15g30 ngày 25/12/2020 Hưởng thọ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Thư

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Maria Nguyễn Thị Thư Sinh năm 1925 tại Nghệ An Hiện ở hang 4 Giáo họ Bình Thuận Đã từ trần lúc 6g30 ngày 3/12/2020 Hưởng thọ 95 tuổi Thánh lễ an táng sẽ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêro Trần Văn Cầu

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêro Trần Văn Cầu (cựu câu) Sinh năm 1944 tại Nghệ An Hiện ở Giáo họ Nhân Hòa Đã từ trần lúc 7g15 ngày 1/12/2020 Hưởng thọ 76 tuổi Thánh lễ an táng sẽ […]
Cáo phó

Phân ưu anh Phêrô Nguyễn Minh Sáng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phêrô Nguyễn Minh Sáng Sinh ngày 01/10/1999, tại Vinh Trung Hiện ở hàng 4, Giáo họ Quy Hậu Đã từ trần  ngày 25/11/2020 Hưởng dương 21 tuổi Thánh lễ an táng sẽ được […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Hương

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Xuân HươngSinh năm 1919  tại Nghệ An Hiện ở hang 2 Giáo họ La Nham Đã từ trần lúc 22 ngày 20/11/2020 Hưởng thọ 101 tuổi Thánh lễ an táng sẽ được […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Phạm Văn Hà

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Phạm Văn Hà Sinh năm 1936, tại Nghệ An Hiện ở, đường 4 giáp đường 765 Giáo họ La Nham Đã từ trần lúc 21h30, ngày12/11/2020 Hưởng thọ 84 tuổi Thánh lễ an […]