Home Articles posted by piter
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Hoàng Thị Lệ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Maria Hoàng Thị Lệ ( Tên thường gọi là bà Thắng) Sinh 1933 Hiện ở  họ Gioan, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 10h30 ngày 13/3/2023 Hưởng dương 90 […]
Cáo phó

Phân ưu anh Phêrô Vũ Đình Trí

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Anh Phêrô Vũ Đình Trí Sinh ngày 8/9/1977 Hiện ở hàng 4  họ Xuân Mỹ, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 17h45 ngày 12/3/2023 Hưởng dương 46 tuổi. Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu ông cố Phêrô Trần Văn Ngoan

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Ông cố Phêrô Trần Văn Ngoan Sinh 1933 Giáo họ Bình Thuận Hiện ở hàng 7  họ Bình Thuận xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 7h30 ngày 6/3/2023 Hưởng thọ 90 […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Hà Thị Niêm

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Bà Anna Hà Thị Niêm ( bà chức) Sinh 1932 Bình Thuận Nghệ An Hiện ở hàng 3  họ Bình Thuận xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 19h40 ngày 2/3/2023 Hưởng […]
Cáo phó

Phân ưu ông Micae Phan Văn Điển

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Báo tin Ông Micae Phan Văn Điện Sinh 1959 tại Nghệ An Hiện ở đường 765 họ Gioan, giáo xứ Vinh Trung Đã được Chúa gọi về lúc 6g15 ngày 7/2/2023 Hưởng thọ 64tuổi. Thánh lễ […]