Home Articles posted by piter
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Vũ Đình Mười

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Vũ Đình Mười  Sinh  ngày 5/1/1930 Tại Nghẹ An Hiện ở họ Xuân Mỹ Đã được Chúa gọi về lúc 5h ngày 9/06/2019 Hưởng thọ 89 tuổi Thánh lễ an táng lúc […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Hữu Toàn  Sinh  1945 Tại Nghẹ An Hiện ở họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 17h30 ngày 29/5/2019 Hưởng thọ 74 tuổi Thánh lễ an táng lúc 4h30 […]
Cáo phó

Phân ưu ông phanxico xavie Trần Văn Nhiên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phanxico xavie Trần Văn Nhiên  Sinh  1927 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 4 họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 14h40 ngày 12/5/2019 Hưởng thọ 92 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu Bà cố Anna Nguyễn Thị Giá

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Cố Anna Nguyễn Thị Giá ( thường gọi là bà Đạt)  Sinh  năm 1935 Tại Thừa Thiên Huế Hiện ở hàng 4 họ Xuân Phong Đã được Chúa gọi về lúc 9h35 […]