piter, Author at BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 27, 2020
Home Articles posted by piter
Cáo phó

Phân ưu anh Phêrô Nguyễn Minh Sáng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phêrô Nguyễn Minh Sáng Sinh ngày 01/10/1999, tại Vinh Trung Hiện ở hàng 4, Giáo họ Quy Hậu Đã từ trần  ngày 25/11/2020 Hưởng dương 21 tuổi Thánh lễ an táng sẽ được […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Nguyễn Xuân Hương

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Nguyễn Xuân HươngSinh năm 1919  tại Nghệ An Hiện ở hang 2 Giáo họ La Nham Đã từ trần lúc 22 ngày 20/11/2020 Hưởng thọ 101 tuổi Thánh lễ an táng sẽ được […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Phạm Văn Hà

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Phạm Văn Hà Sinh năm 1936, tại Nghệ An Hiện ở, đường 4 giáp đường 765 Giáo họ La Nham Đã từ trần lúc 21h30, ngày12/11/2020 Hưởng thọ 84 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Võ Thị Xuân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Võ Thị Xuân Sinh năm 1956 tại Nghệ An Hiện ở, đường 5 Giáo họ Phi Lộc Đã từ trần lúc 1g sáng ngày 8/11/2020 Hưởng thọ 64 tuổi Thánh lễ an táng […]
Cáo phó

phân ưu ông Phêrô Nguyễn Đức Minh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN  Ông Phêrô Nguyễn Đức Minh  Sinh  năm1958 Tại Bình Tuy Hiện ở hàng 6 họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 16h00 ngày 27/10/2020 Hưởng thọ 62 tuổi Thánh lễ an táng lúc […]
Thơ

Chung Niềm Đau

Chung Niềm Đau Toàn cầu hóa, hóa toàn cầu Mở đầu hài hước vài câu chuyển đề Hôm nay xin được hướng về Ở gia đình nhỏ cạnh kề cá nhân Gẫm vào góc độ bản thân Sẽ suy xã hội thế trần mà nên Xã hội dần dần lớn lên Từ gia đình nhỏ […]
Cáo phó

Phân ưu ông cố Phêrô Trần Đình Hoàn

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Cố Phêrô Trần Đình Hoàn ( Thân sinh của Thầy phó tế Phê rô Họ Vô Nhiễm)  Sinh  năm1944 Tại Hà Tĩnh Hiện ở họ Vô Nhiễm Đã được Chúa gọi về lúc […]
Tùy Bút

Lời khuyên cho vợ

Tình cờ tôi xem một đoạn phim của đôi vợ chồng trẻ tự biên tự diễn, mọi người được xem miễn phí: Vợ đang hùng hổ đay nghiến chưởi bới chồng như một con thú cùng đường không biết chống cự, mà ai cũng phải biết con thú cùng đường không lối thoát nó sẽ […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Ái Liên

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Ái Liên  Sinh  năm1959 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 9 họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 22h15 ngày 11/8/2020 Hưởng thọ 61 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu bà Maria Nguyễn Thị Vân

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINHTRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Maria Nguyễn Thị Vân Sinh năm 1949 tại Trà Vinh Hiện ở, đường 765 Giáo họ Vô Nhiễm Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 6h sáng ngày 6/8/2020 Hưởng thọ 71 tuổi […]