Tháng Mười Hai 13, 2019
Home Articles posted by piter
Chia Sẻ Lời Chúa

Chúa Nhật 17/11/2019 – Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C. – Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. – Làm chứng cho Chúa.

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Lời Chúa: Lc 21, 5-19 “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên […]
Cáo phó

Phân ưu bà Têrêsa Thái Thi Mỹ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU Bà Têrêsa Thái Thị Mỹ  Sinh  năm1960 Tại Vinh Hà Bình Giả Hiện ở hàng 6 họ Bình Thuận Đã được Chúa gọi về lúc 15h ngày 16/11/2019 Hưởng dương 59 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Cường

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Cường  Sinh  năm1929 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 5 họ La Nham Đã được Chúa gọi về lúc 22h 40 ngày 27/10/2019 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ […]
Cáo phó

Phân ưu ông Giuse Hoàng Thái Huy

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Giuse Hoàng Thái Huy  Sinh  năm1960 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 1 họ Quy Hậu Đã được Chúa gọi về lúc 21h ngày 15/10/2019 Hưởng dương 59 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng  Sinh  1929 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 5 họ Nhân Hòa Đã được Chúa gọi về lúc 9h05 ngày 21/09/2019 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ an […]