Tháng Hai 17, 2019
Home Articles posted by piter (Page 2)
Cáo phó

Phân ưu anh Phêro Hồ Quang Tuệ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Phêrô Hồ Quang Tuệ  Sinh năm 1970 tại Bình Giả Hiện ngụ tại hàng 1 họ Họ Phi Lộc Giáo xứ Vinh Hà Đã từ trần lúc 9h00, ngày 5/12/2018 Hưởng dương 48 tuổi […]
Thơ

SẮC HOA BÊN CẠNH HŨ HÈM (Tâm sự đời tôi)

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời Sáng say chiều xỉn của chồng tôi Và từng thu chết, từng thu chết Sống với hơi chua lẫn mùi hèm Người ấy thường hay nắm tóc tôi Và những khi uống đã hơi phê Bảo rằng tôi giống như “con ở” Nên chẳng nương tay chẳng nể […]
Cáo phó

Phân ưu bà Anna Nguyễn Thị Minh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Bà Anna Nguyễn Thị Minh  Sinh ngày 1 tháng 1năm 1951 tại Hà Tĩnh Hiện ngụ tại hàng 6 họ Họ Bình Thuận Giáo xứ Vinh Trung Đã từ trần lúc 8h00, ngày 13/11/2018 […]