Tháng Mười Hai 16, 2019
Home Articles posted by piter (Page 2)
Cáo phó

Phân ưu ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Ông Phêrô Nguyễn Văn Thăng  Sinh  1929 Tại Nghẹ An Hiện ở hàng 5 họ Nhân Hòa Đã được Chúa gọi về lúc 9h05 ngày 21/09/2019 Hưởng thọ 90 tuổi Thánh lễ an […]
Cáo phó

Phân ưu anh Phaolo Đặng Xuân Ngọc Anh

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH TRANG NHÀ BÌNH GIẢ – QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU BÁO TIN Anh Phaolo Đặng Xuân Ngọc Anh  Sinh  ngày 18/02/1995. Tại Vinh Trung Hiện ở hàng 3 họ Xuân Mỹ Đã được Chúa gọi về lúc 02h30 ngày 09/07/2019 Hưởng dương 24 tuổi Thánh […]