Thơ (Thiêng Liêng)

Bài Ca Mặt Trời

Bài Ca Mặt Trời
Khởi nguyên:
Hoàn vũ uông mang nguầy hỗn độn
U ám bủa vây lớp lớp rền
Lời Đấng Hóa Công truyền: “Ánh sáng”1
Uy dũng vầng dương trẩy trẩy lên 2
Hào phóng tung gieo muôn muôn nắng
Xé tan ám tối phủ khắp trời
Nhiệt năng nghìn tỉ me-ga watt3
Tràn ánh hào quang khắp nơi nơi
Quang năng phân định tầng thế giới
Gom nước, tụ mây, kết đại dương
Địa cầu tách biệt: trời và đất
Khoáng nguyên, dưỡng khí tuyệt khôn lường
Vũ trụ vầng dương làm tráng sĩ4
Mệnh ý Hóa Công rọi chín tầng
Lên đường răm rắp như quân lệnh
Triệu tỉ năm qua nhất nhất tuân
Vạn vật khởi sinh nhờ Ánh Sáng5
Dưỡng khí ô-xi hợp nước nguồn
Cỏ cây, chim cá cùng muông thú
Vần vũchu kì mưa nắng luôn
Nhân sinh khởi mệnh tâm bản thiện6
Phụng từ Thiên Ý quản muôn loài7
Ngôi Lời hoàn tất vòng sáng tạo8
Chu kì thứ bảy Người nghỉ ngơi
Cúi đầu tâm phục quyền Chúa Thượng
Chiếu dãi bề tôi ánh thiều quang9
Thiêu hết đớn hèn bao biển lận
Trí hồn nung cháy ánh Thiên Đàng.
                                                                         Toan Pham, Tháng Tám 2014
1.      Xem Sách Sáng Thế 1:3.

2.      Xem Thánh Vịnh 8:4. Dù quan niệm lấy trái đất làm trung tâm vũ trụ không phản ánh trung thực vận hành của thái dương hệ, nhưng khái niệm ‘mặt trời mọc, lặn’ vẫn được dùng cách phổ biến trong ngôn ngữ hàng ngày và nhất là trong khoa khí tượng học.

3.      Nói cách tổng quát, năng lượng mặt trời không thể thấu triệt đo được, vì năng lượng ấy qúa lớn, và thời gian trải dài ngoài khả năng cảm nhận của con người.

4.      Xem Thánh Vịnh 8, thái dương được các tác giả Thánh Kinh nhân cách hóa như tráng sĩ.

5.      Xem Gioan 1. Ánh Sáng là nguyên lý sáng tạo, mà về sau Ánh Sáng lại là nguồn Công Chính và Cứu Độ.

6.      Chữ dùng có sắc Hán Việt nhưng nghĩa vẫn dễ hiểu, ý lấy từ Tam Tự Kinh “Nhân chi sơ, tính bổn thiện” con người ấu thơ tâm tính tốt lành.

7.      Xem Sáng Thế 1:28-30. Adam được Thiên Chúa giao quyền cai quản muôn loài thọ tạo.

8.      Xem Gioan 1. Ngôi Lời chuyển ngữ từ chữ Hy Lạp ‘Logos’, Ngôi Lời hiện hữu cùng Thiên Chúa trước thời gian, và nhờ Ngôi Lời mọi vật được tạo thành. Xem Sáng thế 1. Thiên Chúa hoàn tất sáng tạo trong sáu chu kì (Thánh Kinh gọi là một buổi sáng và một buổi chiều) không nên hiểu chu kì là một ngày của 24 giờ trong hiện tại ngày nay. Theo thánh sử  Gioan, Ngôi Lời nhập thể vàở giữa chúng ta. Ngài làĐấng Kitô, Đấng được xức dầu của Thiên Chúa Hằng Sống. Xem Mathêu 16: 14-16.Điểm then chốt là: qua sáng tạo, con người được cứu độ. Vậy, nếu muôn vật tự hình thành thì sẽ không ai cứu rỗi họđược.

9.      Thiều quang: ánh sáng mặt trời. “Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi”, đã qua hết hơn sáu mươi ngày của ba tháng (90 ngày). (Truyện Kiều, Nguyễn Du). Chữ hào quang chỉ được dùng khi con người được cứu rỗi và hợp đoàn với các thiên thần, các thánh.

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: