Video

Bài hát – Đừng Em

Ca sĩ: Đoàn Sơn
Thơ: Nguyên Khang
Nhạc: Mai Phạm
Keyboard: Duy Tiến
Video: APHUONGFILM – Melbourne, AUSTRALIA
Link Youtube : https://youtu.be/55glr5LDysA
Link lời bài hát file PDF:

https://drive.google.com/file/d/1eb2g_SGvLK3pOXtcYdsge-MfShAd6EGU/view

Mai Phạm

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời