Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc - Trang 2 trên 2 - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 26, 2020
Caritas

Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc

Chúc mừng và tri ân cha Giuse Ngô Sĩ Đình, tân Giám Đốc Caritas với một trọng trách trong cơ cấu của Giáo Hội VN, Chức vụ này trước 1975 có Đức cha Huỳnh Văn Nghi và Đức Cha Nguyễn Văn Thuận đảm nhận.  Ngài là gốc An Hà, Bình Giả với 2 nhiệm kỳ Giám Tỉnh dòng Đa Mình, là Cha Giáo của Học Viện Đa Mình; từ năm 2003 – 2020, suốt 17 năm Ngài đã đảm nhận vai trò quan trọng đối với Trang Nhà:  Bình Giả Quê Hương Yêu Dấu, binhgia.net.

Thay mặt toàn thể Anh Chị Em toàn Ban Biên Tập và Cộng Tác Viên Trang nhà binhgia.net chân thành cám ơn Cha đã giúp đỡ và hướng dẫn cho ACE chúng con có sự sáng suốt, nghị lực mà đi đúng đường lối Giáo Hội, tình Đồng Hương mà giữ vững truyền thống Cha Ông để lại. Trong đó có một Thư Viện Văn Hoá Bình Giả thu nhỏ quý báu từ ngày lập Làng Bình Giả cho tới nay.

 Chúc mừng và thành kính tri ân Cha.
Thay mặt ACE toàn BBT và Cộng Tác Viên.
Ngô Kim Ngọc

Follow Me:

Trả lời