Ca khúc: Bình Giả Quê Hương Yêu Dấu & Thu Đã Về Chưa Em - St Hoàng Hương - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 26, 2020