Sáng tác

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Máu các Thánh tuôn tràn đất Việt,
Sống can trường, oanh liệt hy sinh,
Máu đào minh chứng Đức Tin
Nay được vinh phúc trường sinh muôn đời.
Xin Các Thánh trên trời phù hộ,
Giúp đoàn con đau khổ dương gian,
Mai kia hưởng phước Thiên Đàng,
Hiệp cùng CAác Thánh ca vang khải hoàn.

Tuyến Vũ
Minneapolis 15/11/2020

Follow Me:

Trả lời