Cáo phó

Cáo phó ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DỮ

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH.
GIA ĐÌNH MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG GIÁO XỨ VINH CHÂU

BÁO TIN

ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DỮ
SINH: NĂM 1932
TẠI:SÀI-GÒN

VÀO MÁI ẤM: NGÀY 14/7/2017

ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 12GIỜ30 NGÀY 06/10/2018 TẠI MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG.
NGHI THỨC TẨM LIỆM: 17GIƠ00 NGÀY 06/10/2018
THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG PHÊRÔ VÀO LÚC 16G30 NGÀY 07/10/2018

TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ VINH CHÂU.

SAU ĐÓ LINH CỬU ÔNG PHÊRÔ ĐƯỢC AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG
GIÁO XỨ.
XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO ÔNG PHÊRÔ

ĐƯỢC SỚM VỀ HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA

Facebook Profile photo
Follow Me: