Cáo phó

Cáo phó Bà Anna Nguyễn Thị Quyền (em Bác Trình)

  • Quý Cha Linh Hướng và Toàn BBT xin chia buồn cùng Đại Gia Đình Tang Quyến cùng bác Trình và anh Phương (thành viên BBT) vì sự mất mát người thân trong gia đình. Hợp ý cùng Toàn BBT và Cộng Đoàn Dân Chúa, cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm vào Nước Trời, Hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời