Cáo phó

Cáo phó Bà Matta Nguyễn Thị Thọ (Bà Đổng)

Xin bà con và mọi người thương cầu nguyện cho Bà MATTA sớm được Chúa ân thưởng dự phần hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên đàng với muôn triều thần thánh.

Xin gửi lời phân ưu đến gia đình và Tang quyến.

Ban Biên Tập

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời