Bài viết khác

Cáo Phó Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Thu (bà Trung, Vĩnh Hoà)

  • Quý Cha Linh Hướng và ACE Ban Biên Tập,
  • BTC các Kỳ Đại Hội Đồng Hương Bình Giả I năm 2005,II năm 2010 và III năm 2015,
  • Hội ĐHBG Nam California,
  • Nhóm bạn hữu GH và thân hữu BG,
    Thành kính phân ưu tới đại gia đình anh chị Nguyễn Xuân Mai, là thành viên BTC trong nhóm Văn Nghệ và Ca Đoàn các kỳ Đại Hội vừa qua. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ, sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Maria vào Thiên Đình sum họp cùng Cụ Ông, hợp cùng Triều Đình Thiên Quốc Hoan Ca Chúc Tụng Thiên Chúa muôn muôn đời.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời