Cáo Phó cụ bà Maria Nguyễn Thị Tứ - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Cáo phó

Cáo Phó cụ bà Maria Nguyễn Thị Tứ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh cùng với tình nghĩa sâu đậm của cộng đoàn dân Chúa,
Gia đình chúng tôi xin trân trọng kính báo:

Bà Quả Phụ Nguyễn Lự
Nhũ Danh Maria Nguyễn Thị Tứ

Sinh ngày 3 tháng 11 năm 1922, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc 8 giờ 27 phút ngày 1 tháng 10, năm 2020. Tại Garden Grove, California. USA
Hưởng Thọ 98 Tuổi

Linh cữu được quàn tại DESTINY FUNERAL HOME & CREMATORY
5443 Long Beach Blvd. Long Beach, CA 90805

Thăm Viếng & Cầu Nguyện
Thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020
St. Barbara 730 S. Euclid St. Santa Ana, CA 92704
4:30PM. Nghi Thức Làm Phép Xác & Phát Tang
4:30PM – 8:00PM. Thăm Viếng & Cầu Nguyện
5:30PM. Thánh Lễ Đưa Chân

Thánh Lễ An Táng
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020
St. Barbara 730 S. Euclid St. Santa Ana, CA 92704
8:45AM. Thánh Lễ An Táng

Sau Thánh Lễ linh cữu bà Nguyễn Thị Tứ sẽ được an táng
tại Westminster Memorial Park 14801 Beach Blvd. Westminster, CA 92683

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Nguyễn Lự Đã Mất.
Trưởng Nam: Nguyễn Đình Trung, Vợ Các Con, Các Cháu – Đồng Nai Vietnam
Trưởng Nữ: Nguyễn Thị Thuỳ Dung – Bình Giã Vietnam
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Đường, Chồng và Các Con – California USA
Thứ Nam: Nguyễn Đình Hoàng, Vợ và Các Con, Các Cháu – Dallas USA
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Quang, Chồng và Các Con, Các Cháu – California USA
Thứ Nam: Nguyễn Đình Hướng, Vợ và Các Con, Các Cháu – New Hampshine USA
Út Nữ: Nguyễn Thị Kiều Chinh, Chồng và Các Con, Các Cháu – Califirnia USA
Thứ Nam: Nguyễn Đình Luyện, Vợ và Các Con, Các Cháu – Melbourne Australia
Thứ Nam: Nguyễn Anh Tuấn – Đã Mất.
Thứ Nam: Nguyễn Đình Thương, Vợ và Các Con, Các Cháu – Melbourne Australia
Út Nam: Nguyễn Hoàng Minh Nhật, Vợ và Các Con – Portland Oregon USA

Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu

– Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Hương Bình Giả.
– Hội Ái Hữu Vinh – Đồng Hương Bình Giả Portland, Oregon.
– Hội ĐHBG Nam CA
– Gia Tộc Ngô – Đậu
Thành kính phân ưu tới anh Trung, anh Nhật, anh Nghĩa, anh Thương…. và các Anh Chị cùng Tang Quyến.
Nguyện cầu Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Mẹ Maria ban ơn và cầu bầu cho linh hồn Maria sớm vào Thiên Quốc.

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời