Cáo phó

Cáo phó ông cố Phanxicô Xaviê Đinh Văn Tràng

Quý Cha Linh Hướng và ACE Toàn BBT thành kính phân ưu cùng Cha Sơn, anh Quang (nguyên CN BBT binhgia.net) và anh Khang, anh Huy (thành viên BBT) cùng Tang Quyến.
Toàn BBT hợp ý cùng Cộng Đoàn Dân Chúa, cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phanxico Xavie sớm vào Nước Trời, Hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời