Cáo phó

Cáo phó-Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Nhường

Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Linh hồn ANNA sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập trang nhà Bình Giả Quê Hương Yêu Dấu, xin thành kính phân ưu đến Gia đinh và toàn thể Tang quyến.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời