Bài viết khác

Cha Lombardi nói về tước hiệu Phan-xi-cô của Đức Tân Giáo Hoàng

Một Đức Thánh Cha muốn phục vụ”: cha Federico Lombardi SJ đã nói như thế với các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, tụ họp tại “Trung Tâm Truyền Thông” ở Vatican ngay sau khi có kết quả cuộc bầu chọn ĐTC Phan-xi-cô. Thánh Lễ khai mạc triều đại Giáo Hoàng sẽ diễn ra thứ ba 19/03. Cha Lombardi còn cho biết là ĐTC Phan-xi-cô đã điện thoại nói chuyện với ĐTC Biển Đức 16 (ĐTC danh dự).

Một cuộc bình chọn của các Hồng Y, đặt trọng tâm vào việc phục vụ và đặt ra bên ngoài những sự hợp lý của quyền lực, cha Lombardi nói “Đó là một cuộc bầu chọn tuyệt đối từ chối quyền lực, hoàn toàn nhắm đến phục vụ Giáo Hội. Với tôi, cuộc bầu chọn này xem ra là một sự đáp lại tuyệt vời với thế giới, nơi đó rất nhiều người đã thấy hoặc là đã suy nghĩ việc phải trình bày hoàn cảnh hiện nay của Giáo Hội trong những tháng vừa qua”.

Cha giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh – chính cha đã thú nhận việc bị đánh động bởi cuộc bầu chọn – đã trả lời rất nhiều câu hỏi của các nhà báo, những người đã muốn biết ngay lập tức linh đạo của một ĐTC Dòng Tên, đấng đã chọn tước hiệu Phan-xi-cô:

Tất nhiên, trước đây chưa bao giờ có ĐTC nào là Dòng Tên cả. Những tu sĩ Dòng Tên tìm kiếm để trở thành những người phục vụ Giáo Hội, phục vụ với một sự đơn giản tuyệt vời trong tinh thần phổ quát lớn lao, như mọi người đã thấy. Thánh I-nha-xi-ô đã huấn luyện chúng tôi có một cái nhìn luôn luôn rộng lớn toàn cầu nhằm phục vụ đức tin, thăng tiến công bằng như là một quà tặng lớn nhất mà chúng tôi làm cho thế giới đương đại”.

Nhưng riêng về sự chọn tước hiệu Phan-xi-cô, cha Lombardi thêm:

“Việc chọn tước hiệu Phan-xi-cô, một chứng nhân lớn của Tin Mừng, khiến tôi rất thích; người ta có thể thấy linh đạo của vị tu sĩ này muốn sống những giá trị Phúc Âm, chia sẻ với những người khác một cách rất tự nhiên. Một điểm quan trọng trong việc chọn tước hiệu “Phan-xi-cô”… Ngài không chọn tên ‘I-nha-xi-ô’, nhưng chọn ‘Phan-xi-cô’: điều này muốn nói rằng chúng ta hiện diện để phục vụ trong Giáo Hội, đón nhận mọi quà tặng, mọi ân ban của Chúa để kiến tạo Giáo Hội và để loan báo Tin Mừng”.

Tuân Phục lược dịch từ Radio Vaticana
Nguồn: dongten.net

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời