Cáo phó

Chương trình Tang lễ Bà Maria Ngô Thị Sinh

Tộc Nguyễn và Bà Con Gia Hoà, xin chia buồn tới anh Phú, cháu Phong và Tang quyến. Hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria được sớm vào Nước Trời, hưởng phước đời đời.

Follow Me:

Trả lời