COVID-19 CƠ HỘI TRỞ VỀ VỚI CHÚA VÀ VỀ VỚI NHAU - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Sống đạo Thơ

COVID-19 CƠ HỘI TRỞ VỀ VỚI CHÚA VÀ VỀ VỚI NHAU

Phải chăng Vi-rus hôm nay
Muốn ta sống chậm hàng ngày với nhau
Gia đình nhìn lại dồi trau
Người đang hờn giận thì mau làm lành

Cao hơn gia cảnh tan tành
Tìm nguồn suối mát trong lành Thiên Ân
Bởi qua Vi rút không chân
Và không đôi cánh khiến gần nhau hơn

Lẽ đâu đại dịch một ơn
Để mình nhìn lại trong cơn dịch nầy
Giúp ta trông cậy vào Thầy
Giê_su chí thánh tròn đầy yêu thương

Đồng ta luôn biết khiêm nhường
Cùng nhìn gương Chúa yêu thương đồng loài
Cũng mong ta giảm dương oai
Mà dừng đàng tội, mỗi mai trở về

Co_vid 19 não nề
Nhưng đem lối sống trở về gần hơn
Hãy vui mau mắn tạ ơn
Trong mọi hoàn cảnh cần hơn lúc nào

Qua đây khiêm hạ cúi chào
Mở lòng đón Chúa đi vào đời ta
Để ta luôn gọi Appa
Con là con Chúa con Cha nhân lành

Người đồng hành _ Samuel 9
sáng 22.3.2020

Follow Me:

Trả lời