Đêm nay trăng vẫn chưa tròn, 

Đêm nay ly rượu vẫn còn đang vơi.
Đêm nay không một nụ cười,
nhìn ra xa đó Em ơi nơi nào.Đêm nay trăng vẫn chưa tròn, 

Đêm nay ly rượu vẫn còn đang vơi.
Đêm nay không một nụ cười,
nhìn ra xa đó Em ơi nơi nào.
Đêm nay ngước nhìn trời cao!
Đêm nay Anh khóc nghẹn ngào mình anh.
Đêm nay Anh thức thâu canh,
Nhấp thêm một ngụm vơi đành thêm vơi.
Đêm nay cóc nhái ới ời,
Đêm nay mễn tác thay lời nói Em.
đêm nay gió thổi bên thềm,
Em đang có biết nỗi niềm Anh không?
Đêm nay Anh ngóng Anh trông!
Đêm nay Anh nhớ cành hồng của Anh.
Đêm nay vẫn chỉ mình Anh,
Mình Anh nói chuyện, mình Anh ngước nhìn.
Đêm nay Anh vẫn một mình,
Rót vào ly rượu chuyện tình không vơi.
Đêm Anh, Em…. ở mỗi nơi,
Trăng cũng buồn lắm nên thôi không tròn.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời