Sưu Tầm Thơ Văn Nghệ

Độc Thoại

Ta mòn hết cả thi ca
Buồn xem lại thơ Nguyên Sa vẫn tình
Tháng ngày khoảnh-khắc-riêng-mình
Dạo vài cung nhạc cứ hình như em
Thời gian trầm mặc không tên
Ngỡ em tâm sự thâu đêm với mình
Miên man độc thoại bóng hình
Đèn khuya chong thức buồn duềnh không gian

Trầm Thiên Thu

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: