Thơ

Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu

Xưa Mẹ che chở xứ Bình

Linh đài được dựng đặt Hình Mẹ Yêu

Nhắc ta, con cháu sáng chiều

Không quên năm tháng đượm nhiều chiến tranh

 Ba Làng* hiệp nhất vinh danh

 Điểm tô tượng Mẹ nhân lành tại quê

Ước gì Bổn đạo đề huề

Tâm tư con cái hướng về mãi lâu

Mỗi năm ước buổi lễ chầu

Hoa lòng dâng Mẹ tròn đầy nơi đây

Mai sau con cháu nơi nầy

Không quên Lịch sử nơi đây thế nào

 Xứ Bình vui sướng biết bao

 Hằng luôn có Mẹ bước vào đời ta

Qua Mẹ vinh hiển Chúa Cha

Phúc lành tuôn đổ cả ba làng Bình.

*Ba làng ở đây: ý nói làng Một, làng Hai, làng Ba đến sinh sống tại Bình Giã năm 1955 (BRVT) _ Toàn tòng Người đồng hành _ Samuel 9 (Một giáo dân xứ Bình)

Sy Hanh

Follow Me:

Trả lời