Tin Xứ Bình

Giáo xứ Vinh Châu nỗ lực cho ngày khánh thành nghĩa trang Linh Mục 4-11-2018

Video: Cao Xuân Tăng

Follow Me:

Trả lời