Tin Tức

Giáo xứ Vinh Châu-Thánh lễ Cầu Cho Các Linh Hồn, ngày 05/11/2018 tại nghĩa trang Họ Gia Hòa

Theo chương trình phụng vụ của Giáo xứ dịp lễ Cầu Cho Các Linh Hồn năm 2018. Hôm nay lúc 05g00, ngày 05/11/2018, Cha Jos. Đặng Cao Trí chánh xứ Vinh Châu; Cha Phó Micae và Quý cha là có mối liên hệ mật thiết với bà con Họ Gia Hòa, cùng tất cả cộng đoàn giáo xứ và bà con xa gần. Tất cả mọi người sốt sắng dâng thánh lễ Cầu cho Các Đẳng Linh Hồn. Và trong thánh lễ này Quý cha cũng và cộng đoàn cũng dâng lễ an táng cho Ông Anton Nguyễn Văn Hàn mới qua đời.

Cậy vì công nghiệp của Đức Kitô trong thánh lễ cực trọng này, hiệp với lòng nguyện cầu của Hội thánh, xin Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót ban hạnh phúc vĩnh cửu trên Quê Trời cho Các Đẳng Linh Hồn và Linh hồn Anton mới qua đời.

(Xin mời bà con xem thêm hình ảnh của thánh lễ này …)

Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: