Tin Tức

Giáo xứ Vinh Hà, thánh lễ ban phép Thêm Sức & Làm phép “Viên đá xây nhà mục vụ”, ngày 14/9/2019

Hôm nay vào lúc 9g00 ngày 14/8/2019, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hà hân hoan đón chào Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn-Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Cha Giuse Đặng Cao Trí-Quản hạt Bình Giả và quý cha trở về với giáo xứ để dâng thánh lễ ban phép Thêm Sức cho 146 em thiếu nhi, và làm phép “Viên Đá Xây Dựng Nhà Mục Vụ”.

Mở đầu là nghi thức dâng viên đá, quý chức BHG xứ và các họ đã dâng lên Đức cha giáo phận những viên đá là tượng trưng cho tấm lòng mỗi con dân trong giáo xứ sau thời gian dài hy sinh tích cóp tài chánh để hôm nay chính thức chung tay xây dựng ngôi nhà chung phục vụ cho các sinh hoạt trong giáo xứ.

Đức cha đã vui lòng đón nhận và xin Chúa chúc phúc lành cho ước nguyện tốt lành này của cộng đoàn giáo xứ.

Thánh lễ đã diễn ra cách trang trọng, sốt sắng.

Xin phép chuyển ý của Đức cha nhắn nhủ trong thánh lễ như sau:

  • Những cụ cao niên đã từng chứng kiến cộng đoàn giáo xứ Vinh Hà được thiết lập và vươn lên trong gian khó là thế nào. Từ ngôi nhà thờ mái tranh tạm bợ đơn sơ năm nào. Rồi biết bao mồ hôi nước mắt, biết bao công sức của bao người mà giáo xứ này được lớn lên. Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng phát triển, nhà thờ và các cơ sở khác cũng được dựng xây đáp ứng nhu cầu thờ phượng và sinh hoạt chung của giáo xứ. Việc này là quan trọng cần làm để xứng hợp cho cuộc sống.
  • Các em chịu phép Thêm Sức hôm nay cũng như “Những viên đá đầu tiên cho công trình xây dựng con người”. “Những viên đá” này vẫn cần lắm sự dạy dỗ, nêu gương sáng của cha mẹ và bố mẹ đỡ đầu. Tất cả cùng với các Giáo lý viên và cha xứ cố gắng làm cho “Những viên đá” này trở nên một công trình đẹp trước mặt Chúa và ích lợi cho mọi người.
  • Ngôi nhà mục vụ là quan trọng có thể xây xong sau một, hai năm. Nhưng với “Ngôi nhà con người” lại càng quan trọng hơn và cứ cần xây mãi và làm mới mãi. Nhờ ơn Chúa cùng với lòng yêu mến Giáo hội và sự hy sinh đạo đức của mọi người cộng đoàn giáo xứ sẽ ngày càng phát triển.
  • Ngày mai, Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, là bổn mạng của Giáo xứ. Đức cha cũng cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu muôn ơn cho giáo xứ được bình an trong yêu thương và cũng được hưởng phúc vinh với Mẹ trên trời.

Xin hiệp lòng tạ ơn và chúc mừng các em được nhận lãnh đặc biệt ơn Chúa Thánh Thần. Chúc mừng Giáo xứ trong biến cố đặc biệt này. Mong ngày hoàn công – Mừng Nhà Mục Vụ Mới.

Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: